Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023

Wat betekent uitstel van de Omgevingswet voor gebruikers van de STTR Builder?

3 maart 2022

door Edwin Spijker

Het in werking treden van de Omgevingswet (en daarmee ook de ingebruikname van het DSO) is wederom uitgesteld:

1 januari 2023 is nu de nieuwe richtdatum voor ingang van de Omgevingswet.

Wat betekent dat voor jullie als gebruiker van de STTR Builder? Regelbeheer software die is aangeschaft om invulling te geven aan de vragenbomen en digitale aanvraagformulieren op het DSO? En hoe kijken wij daar als leverancier tegenaan?

Wat vindt Geodan van het aangekondigde uitstel?

Ook al hebben wij als leverancier niet aangedrongen op uitstel van het in werking treden van de Omgevingswet en het DSO, wij verwelkomen het uitstellen wel als een verstandige beslissing!

Niet vanwege de technische uitdagingen waar in de berichtgeving voornamelijk de nadruk op wordt gelegd. We hebben er vertrouwen in dat het met de techniek goed zal komen. Onze zorg zit veel meer bij de tijd die nodig is om de nieuwe manier van werken – in de geest van de Omgevingswet – onder de knie te krijgen.

Nieuwe manier van werken

Het gaat niet alleen om het werken aan, en het aanleveren van omgevingsplannen en -verordeningen. Niet alleen om het zorgen dat op het DSO voor de initiatiefnemers vragenbomen en aanvraagformulieren beschikbaar komen. Het gaat om meer:

 • Het uitbreiden van de ontvangstmogelijkheden en de verwerking van nieuwe procedures in jullie VTH-systeem.
 • Het aanpassen van jullie interne processen op de nieuwe termijnen waar je mee moet gaan werken.
 • Het afstemmen met ketenpartners en hoe dat in hun externe processen past. En op welke wijze je die procesinformatie met elkaar kunt delen.

Maar ook om het ontdekken hoe de vergunningverleningspraktijk en het herijken van beleid nu écht samen komen. En hoeveel invloed ze op elkaar hebben. Want hoe beter je de VTH ervaring meeneemt bij het maken van je nieuwe beleid, hoe beter, duidelijker en sneller straks de afhandeling van vergunningverlening en toezicht plaats kan vinden.

Meer oefenen

Om dat allemaal onder de knie te krijgen, daar is echt tijd voor nodig. Want dit moet allemaal plaatsvinden náást de hectiek van alledag, waar jullie in zitten.

Daarom zien wij het uitstel vooral als een hele welkome periode om veel meer te gaan oefenen. Zowel met het maken van omgevingsplan onderdelen en toepasbare regels, als met het effect dat de nieuwe werkwijze straks heeft op jullie organisaties en de (keten)samenwerking met partners.

Wat kun je nu allemaal wel?

Ook al werkt alles op het DSO technisch gezien nog niet optimaal, jullie kunnen wel degelijk al heel veel testen en oefenen in de hele keten. Onze oproep is om dat vooral te gaan doen en te blijven doen! Dat is de enige manier om er achter te komen:

 • waar je moet beginnen
 • wat allemaal al goed gaat op het DSO
 • waar je organisatie tegen knelpunten aan gaat lopen
 • waar actie op ondernomen moet worden

Bij tal van gemeenten en waterschappen hebben we al adviesgesprekken gevoerd of helpen we invulling geven aan dit testen en oefenen. Dat blijven we doen, want we willen jullie graag als leverancier met raad en daad bijstaan. Nu, tijdens deze voorbereidingsperiode, maar ook straks als de Omgevingswet van kracht is.

Hoe kunnen wij helpen?

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

  Wij bieden ondersteuning

  Wij kunnen niet alleen ondersteunen bij het analyseren en aanpassen van jullie bruidsschat (vanuit het oogpunt van de STTR Builder). We hebben ook verschillende varianten van onze Activiteitenaanpak. Daarmee kunnen jullie:

  • de hele DSO-keten al testen
  • kijken hoe dit in jullie VTH-applicatie landt
  • en vervolgens in procedure kan worden genomen

  Mocht je het lastig vinden om te starten met het maken van het eerste omgevingsplan, dan kunnen we jullie helpen met onze Quick Start.

  Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden vooral ook eens naar de mogelijkheden voor ondersteuning.

  Kijk eens breder dan de Omgevingswet alleen!

  We willen jullie meteen attenderen op de mogelijkheid om niet alleen jullie Omgevingswetactiviteiten naar de nieuwe manier van werken om te zetten, maar ook jullie totale VTH-werkpakket (en zelfs nog breder).
  Het principe om juridische regels te annoteren (o.a. met geografie) en om te zetten naar toepasbare regels is namelijk niet voorbehouden aan de Omgevingswet en het DSO.

  Met ons Decentraal Loket kunnen wij een vergelijkbare werkwijze realiseren voor alle aanvragen die jullie als organisatie ontvangen. Het Decentraal Loket wordt als webpagina in jullie eigen organisatiewebsite opgenomen en is ook volledig gebaseerd op de STTR-standaard!

  Oplossing voor alle aanvragen

  Met onze Decentraal Loket Builder (de equivalent van de STTR Builder) kunnen jullie zelf je APV, Alcoholbeleid, Evenementenbeleid, Huisvestingsbeleid omzetten naar vragenbomen en bijbehorende aanvraagformulieren. Deze aanvraagformulieren kunnen via DigID, eHerkenning of eIDAS benaderd worden. En worden vervolgens in de STAM-standaard afgeleverd bij jullie Zaaksysteem/DMS of VTH-systeem.

  Verhoog het niveau van de dienstverlening

  Door ook dit beleid te voorzien van vergunningchecks gaat niet alleen het dienstverleningsniveau omhoog, maar komen er ook minder onnodige aanvragen binnen.
  Bovendien zijn de aanvragen completer, voorzien van bijlagen en kunnen ze digitaal verwerkt worden. Net zoals dat nu voor WABO-aanvragen het geval is.

  De werkwijze van het Decentraal Loket is vrijwel identiek aan die voor het DSO. Alleen biedt het Decentraal Loket veel meer mogelijkheden om niet-Omgevingswet gerelateerde zaken bij de vragenbomen en formulieren te betrekken (zoals bijvoorbeeld BIBOP en subsidiemogelijkheden). Ook kunnen er veel meer geografische kaartlagen ingezet worden om meer vragen al automatisch, door de inzet van locatie intelligentie, door de kaart te laten beantwoorden.

  En nog een leuke bijkomstigheid; alle vragenbomen en formulieren die jullie gemaakt hebben voor het DSO, kunnen ook in het Decentraal Loket worden afgespeeld!

  Dus willen jullie het goede van het DSO combineren met echt zelf grip op jullie lokale
  dienstverleningsniveau op een manier waar je al bekend mee bent vanuit de STTR Builder? Neem dan zeker eens contact met ons op!

  Kortom: Gebruik de nu geboden extra tijd om je beter en breder voor te bereiden op die nieuwe manier van werken. Wij helpen jullie er graag bij.


  Deel deze blog via

  Over de schrijver

  Edwin Spijker, Sales Executive

  "Bij Geodan geloven we dat de Omgevingswet een vliegwiel is om de dienstverlening van de overheid naar burgers en bedrijven te verbeteren."

  Lees meer artikelen door Edwin Spijker

  Gerelateerde artikelen

  • 2 oktober 2023

   |

   12:49 uur

   |

   Vergunningen

   Geodan neemt Regeldienst over

   Geodan heeft Regeldienst overgenomen, een gerenommeerd Nederlands softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in oplossingen voor de publieke sector. Deze overname stelt ons in staat samen de beste softwareoplossing te bieden voor de Omgevingswet. Door de krachten te bundelen met Regeldienst kunnen we een nog uitgebreider softwareplatform aanbieden om overheden te ondersteunen bij het beheer van de fysieke leefomgeving.

   Edwin Spijker

  • 3 maart 2022

   |

   15:50 uur

   |

   Wetgeving

   Wat betekent uitstel van de Omgevingswet voor gebruikers van de STTR Builder?

   Het in werking treden van de Omgevingswet (en daarmee ook de ingebruikname van het DSO) is wederom uitgesteld: 1 januari 2023 is nu de nieuwe richtdatum voor ingang van de Omgevingswet. Wat betekent dat voor jullie als gebruiker van de STTR Builder? En hoe kijken wij daar als leverancier tegenaan?

   Edwin Spijker

  Contact

  Meer weten over de software functionaliteiten?

  Vraag nu een demo aan en wij nemen contact met je op om een afspraak in te plannen