Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

De betekenis van DSO is Digitaal Stelsel Omgevingswet. Gemeenten, waterschappen en provincies moeten zich voorbereiden op het ingaan van de Omgevingswet: door aan te sluiten op het DSO en deze te vullen.

De motor achter de Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de motor achter de Omgevingswet. Binnen het DSO zorgt het omgevingsloket dat alle gegevens over de fysieke leefomgeving geografisch (op de kaart) en tekstueel (wet- en regelgeving) bij elkaar gepresenteerd en uitgewisseld worden.

Mag ik hier een restaurant starten met een aanlegsteiger voor gasten?

Alle wet- en regelgeving in één loket

In het omgevingsloket zien initiatiefnemers snel wat er kan en mag op een locatie. Maar ook welke regels er op die specifieke locatie van toepassing zijn. Naast het inzien, kan die informatie ook direct worden gebruikt. Zo kunnen burgers en bedrijven een vergunningcheck doen en na het doorlopen van eenvoudige vragenbomen gelijk een aanvraag indienen voor hun activiteit.


“Het DSO zorgt voor samenhang, eenvoud en duidelijkheid. Alle bestemmingsplannen en regels over de fysieke leefomgeving komen samen in het omgevingsplan, alle benodigde vergunningen worden vanuit één loket ondersteund. Samen met een duidelijke omgevingsvisie zorgt dat voor betere integrale afwegingen.”

Edwin Spijker - Sales executive gemeenten bij Geodan


Goede digitale informatievoorziening is het fundament onder een succesvolle Omgevingswet. Maar de komst van het DSO heeft grote impact op de huidige systemen en werkprocessen. Zo moeten gemeenten en waterschappen voor 1 januari 2024:

  • het zaak- of vergunningsysteem aansluiten op het nieuwe omgevingsloket

  • de bruidsschat analyseren, aanpassen en weer aanleveren

  • plansoftware aanschaffen voor publicatie van omgevingsbesluiten en -visies, omgevingsplannen en waterschapsverordeningen via het LVBB

  • de regelbeheersoftware aansluiten op het Register Toepasbare Regels (RTR) en op de plansoftware

Check

Klaar voor de Omgevingswet?

De wet is uitgesteld, maar de druk om aan de Omgevingswet te voldoen is nog steeds hoog. Controleer daarom snel of je niks vergeet in je voorbereidingen. Beantwoord 10 korte vragen en je hebt binnen 2 minuten advies.

  • GEREED    Aanvragen uit het omgevingsloket moeten straks binnenkomen in jullie VTH-systeem zodat ze verwerkt kunnen worden.

Hulp nodig bij de Omgevingswet?

Wij helpen je

Bij Geodan ondersteunen we gemeenten, waterschappen en provincies bij de voorbereiding, de aansluiting en het vullen van het DSO. Zo helpen we bijvoorbeeld met het schrijven van juridische regels voor nieuwe verordeningen en het omgevingsplan, het maken van werkingsgebieden en het vertalen van juridische regels naar toepasbare regels voor het omgevingsloket.


Naast het maken van toepasbare regels voor het onderdeel ‘aanvraag’, doen we dat ook voor de onderdelen ‘vergunningcheck’ en ‘maatregelen op maat’. Ook ondersteunen we gemeenten bij het aanpassen en vertalen van de Rijksregels uit de bruidsschat naar de lokale situatie. Dit doen we zowel voor het tijdelijke omgevingsplan als voor de transitie naar het definitieve omgevingsplan.

Kopje koffie

Volledig ontzorgd voldoen aan de Omgevingswet?

Laat jouw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.