De bruidsschat

In aanloop naar de ingebruikname van het DSO, wordt door het Rijk de bruidsschat beschikbaar gesteld aan de lokale overheden die verschillende rijkstaken gaan overnemen. Samen met de tot één plankaart samengevoegde bestemmingsplannen, vormt de bruidsschat per 1 januari 2024 het ‘tijdelijke omgevingsplan’ voor de fysieke leefomgeving.

Een goed begin is...

Geschenk met een to-do list

Deze samengevoegde plankaart (met bijbehorende juridische regels) en de toepasbare regels uit de bruidsschat, zijn voor alle gemeenten de minimale vereisten waar de ‘regels op de kaart’, de ‘vergunningchecks’ en ‘indieningsvereisten’ aan moeten voldoen als de Omgevingswet straks live gaat.

Zo is geborgd dat er voor iedere gemeente in Nederland gegevens beschikbaar komen op het nieuwe omgevingsloket. Dat klinkt goed. Maar de schenking van de bruidsschat is alles behalve volledig.

Geschenk of kat in de zak?

Reality check

Gemeenten en waterschappen krijgen een groot aantal activiteiten toepasbare regels overgedragen. Voor de helft van de activiteiten worden er geen vergunningchecks geleverd. En wat er aan indieningsvereisten beschikbaar komt, zijn uitsluitend de vergunningaanvragen.


De schenking van het Rijk komt dus met een bijsmaak. Zo kan er voor gemeenten maar voor een deel van de gekozen activiteiten in het omgevingsloket een vergunningcheck doorlopen worden. En worden er uitsluitend indieningsvereisten voor vergunningaanvragen beschikbaar gesteld. Ook zijn er geen aanvraagformulieren opgenomen voor lokale regels rond activiteiten met een meldings-, ontheffings- of informatieplicht.


Werk aan de winkel

Er moet nog heel wat uitgezocht en aangepast worden. Denk aan het maken (of aanpassen) van vergunningchecks en aanvraagformulieren voor activiteiten waar niets voor in de bruidsschat is opgenomen. Maar die je als gemeente of waterschap wel als maatwerk en keuzemogelijkheid wilt aanleveren.

In dat geval is er nog werk aan de winkel. Zo moet je bijvoorbeeld:

  • vergunningchecks aanpassen die niet alleen op vergunning uit kunnen komen, maar ook op melding of ontheffing (of allebei)

  • indieningsvereisten voor de melding of de ontheffing door gemeenten zelf maken, indien die van toepassing zijn

  • vergunningchecks en indieningsvereisten opnieuw aanleveren aan het DSO

  • controleren of de behandeldiensten goed zijn aangegeven voor jouw organisatie

  • activiteiten en rijksregels verwijderen uit het voorlopige omgevingsplan die voor jouw organisatie niet van toepassing zijn

Check

Klaar voor de Omgevingswet?

De wet is uitgesteld, maar de druk om aan de Omgevingswet te voldoen is nog steeds hoog. Controleer daarom snel of je niks vergeet in je voorbereidingen. Beantwoord 10 korte vragen en je hebt binnen 2 minuten advies.

  • GEREED    Aanvragen uit het omgevingsloket moeten straks binnenkomen in jullie VTH-systeem zodat ze verwerkt kunnen worden.

STTR Builder

Ga aan de slag met de bruidsschat!

Met de STTR Builder van Geodan kun je de bruidsschat nu al importeren, afspelen, aanpassen, uitbreiden en weer aanbieden aan het DSO. Hiervoor is geen koppeling met plansoftware nodig. Met onze kennis en beproefde software-oplossingen, kunnen lokaal de juiste afwegingen worden gemaakt. En voormalige rijksregels en decentrale regelgeving afgewogen en tijdig samenkomen in het (tijdelijke) omgevingsplan.

Wij bieden een speciaal ondersteuningspakket waarbij wij voor jouw organisatie de bruidsschat analyseren, deze vergelijken met je lokale beleid en adviseren op wat aangepast of toegevoegd moet worden en wat niet. We kunnen zelfs de bruidsschataanpassing volledig uit handen nemen, waarna de vergunningchecks en indieningsvereisten weer opnieuw aangeboden kunnen worden aan het DSO.

Kopje koffie

Volledig ontzorgd voldoen aan de Omgevingswet?

Laat jouw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.