De bruidsschat

De bruidsschat is door het Rijk beschikbaar gesteld aan de lokale overheden die verschillende rijkstaken gaan overnemen. Samen met de tot één plankaart samengevoegde bestemmingsplannen, vormt de bruidsschat sinds 1 januari 2024 het ‘tijdelijke omgevingsplan’ voor de fysieke leefomgeving.

Een goed begin is...

Geschenk met een to-do list

Deze samengevoegde plankaart (met bijbehorende juridische regels) en de toepasbare regels uit de bruidsschat, zijn voor alle gemeenten de minimale vereisten waar de ‘regels op de kaart’, de ‘vergunningchecks’ en ‘indieningsvereisten’ aan moeten voldoen. Het is ook de basis waar jullie vandaan starten om te komen tot een gemeentedekkend omgevingsplan.

Zo is geborgd dat er voor iedere gemeente in Nederland gegevens beschikbaar zijn op het nieuwe omgevingsloket. Dat klinkt goed. Maar de schenking van de bruidsschat is alles behalve volledig.

Geschenk of kat in de zak?

Reality check

Gemeenten en waterschappen kregen een groot aantal activiteiten toepasbare regels overgedragen. Voor de helft van de activiteiten zijn er geen vergunningchecks geleverd. En wat er aan indieningsvereisten beschikbaar is, zijn uitsluitend de vergunningaanvragen.


De schenking van het Rijk heeft dus een bijsmaak. Zo kan er voor gemeenten maar voor een deel van de gekozen activiteiten in het omgevingsloket een vergunningcheck doorlopen worden. En zijn er uitsluitend indieningsvereisten voor vergunningaanvragen beschikbaar gesteld. Ook zijn er geen aanvraagformulieren opgenomen voor lokale regels rond activiteiten met een meldings-, ontheffings- of informatieplicht.


Werk aan de winkel

Er moet nog heel wat uitgezocht en aangepast worden. Denk aan het maken (of aanpassen) van vergunningchecks en aanvraagformulieren voor activiteiten waar niets voor in de bruidsschat is opgenomen. Maar die je als gemeente of waterschap wel als maatwerk en keuzemogelijkheid wilt aanleveren.

In dat geval is er nog werk aan de winkel. Zo moet je bijvoorbeeld:

  • vergunningchecks aanpassen die niet alleen op vergunning uit kunnen komen, maar ook op melding of ontheffing (of allebei)

  • indieningsvereisten voor de melding of de ontheffing door gemeenten zelf maken, indien die van toepassing zijn

  • vergunningchecks en indieningsvereisten opnieuw aanleveren aan het DSO

  • controleren of de behandeldiensten goed zijn aangegeven voor jouw organisatie

  • activiteiten en rijksregels verwijderen uit het voorlopige omgevingsplan die voor jouw organisatie niet van toepassing zijn

STTR Builder

Op naar het omgevingsplan!

Met de STTR Builder van Geodan kun je de bruidsschat importeren, afspelen, aanpassen, uitbreiden en weer aanbieden aan het DSO. Met onze kennis en beproefde software-oplossingen, kunnen lokaal de juiste afwegingen worden gemaakt. En voormalige rijksregels en decentrale regelgeving afgewogen en tijdig samenkomen in het (tijdelijke) omgevingsplan.

Wij bieden een speciaal ondersteuningspakket waarbij wij voor jouw organisatie de bruidsschat analyseren, deze vergelijken met je lokale beleid en adviseren op wat aangepast of toegevoegd moet worden en wat niet. We kunnen ook helpen bij het invulling geven aan het eigen omgevingsplan vanuit de bruidsschat.

Kopje koffie

Volledig ontzorgd voldoen aan de Omgevingswet?

Laat jouw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.