STTR Builder

Eenvoudig toepasbare regels opstellen, valideren en aanbieden aan het DSO

De STTR Builder ondersteunt gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en provincies bij het snel en eenvoudig opstellen, valideren en afspelen van toepasbare regels. Met de STTR Builder stel je conclusies (checks) én indieningsvereisten (aanvraagformulieren) op die je vervolgens kunt aanleveren aan het Register Toepasbare Regels. 

Over de STTR Builder

In de aanloop naar de Omgevingswet constateerden wij dat er geen eenvoudige tooling beschikbaar was om juridische regels om te zetten in handige checks en aanvraagformulieren. Samen met een gebruikersgroep ontwikkelden we de STTR Builder.

Inmiddels maakt een groeiend aantal lokale overheden dagelijks gebruik van deze oplossing. Hun feedback dient als input voor verbeteringen voor steeds verfijndere versies.

Bekijk de demo

Functionaliteit GEMMA online (VNG)

De STTR Builder voldoet aan alle functionaliteiten zoals vastgesteld in de GEMMA-softwarecatalogus voor de toepasbare regelcomponent. Dit vormt de basis, maar de STTR Builder kan méér:

  • Gegevens uitwisselen met plansoftware. Roxits RX Base in het bijzonder, maar ook koppeling met Nedgraphics of Tercera Go behoort tot de mogelijkheden vanaf het moment dat de VNG-leveranciersstandaard klaar is.
  • Gegevens uitwisselen met VTH-systemen voor aanvraagformulieren.
  • Gebruikmaken van tooling om checks en formulieren te optimaliseren.
  • Gegevens aanleveren aan andere toepassingen dan het DSO, bijvoorbeeld een decentraal loket of gemeentelijke website.

+ Activiteiten en werkingsgebieden

Haal in de STTR Builder direct gegevens uit de functionele structuur en koppel deze aan je toepasbare regels. We bevragen het open stelsel door de hiervoor beschikbare rest-API’s te koppelen met de software.

+ ISO-certificering

Onze IT organisatie is ISO 27001-gecertificeerd en wij werken met de GIBIT-voorwaarden.

+ Aansluiten op het DSO

Bij de inrichting van de STTR Builder realiseren we ook de aansluiting met het Register Toepasbare Regels (RTR). Hierdoor kun je direct vanuit onze Saas-applicatie aanleveren aan het DSO.

+ Volgens Common Ground-richtlijnen

De STTR Builder slaat data los van werkprocessen en de applicatie op. Alleen die gegevens die nodig zijn voor het proces van maken, controleren en aanleveren van toepasbare regels worden opgeslagen. We bevragen data in principe dus altijd bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Uiteraard zijn de opgeslagen gegevens geborgd.

Ondersteuning nodig?

Onze ervaren consultants – juristen en experts in location intelligence – ondersteunen je desgewenst op locatie bij het opstellen van toepasbare regels.

Lees meer over onze Omgevingswetondersteuning.

Bekijk de demo van de STTR Builder

De STTR Builder is een praktische online tool om eenvoudig toepasbare regels te maken. Maar ‘de motor’ achter deze tool, leent zich voor veel meer toepassingen. Het systeem kan worden ingezet voor de gehele keten van inventarisatie-aanvraag-afhandeling van vergunningen en meldingen. Met meer gemak, duidelijkheid en efficiency bij overheden en betere e-dienstverlening aan burgers als gevolg.

Ontdek meer over onze andere producten »

 

Meer weten?

Interesse in een demo of ondersteuning?
Neem contact op met Ruben Zijlmans.

+31 (0)20 - 8452 856

Mail mij