• PLANNING    Met de plansoftware maak je de juridische regels en de werkingsgebieden voor publicatie in het DSO (via de LVBB).